رسانه‌‌ی خلاق

استفاده از رسانه به تنهایی برای جهان نوین امروز کافی نیست. ما برای هر یک از مشتریان خود به عنوان آژانس تبلیغات خلاق، رسانه‌ای خلاقانه تولید می‌کنیم. رسانه‌ای منحصر به فرد که می‌توان از آن با عنوان هدفمند کردن تبلیغات نام برد. گروه تبلیغاتی توت به هدفمند کردن تبلیغات می‌اندیشد و مشتریان خود را به استفاده از رسانه خلاق تشویق می‌کند.